جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
تعطیلی ترمینال تا ۲۳ فروردین/ فعالیت غیرقانونی در قالب مسافربری ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

تعطیلی ترمینال تا ۲۳ فروردین/ فعالیت غیرقانونی در قالب مسافربری

تعطیلی ترمینال تا ۲۳ فروردین/ فعالیت غیرقانونی در قالب مسافربری