جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱