جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
تشکیل ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی ۰۳ فروردین ۱۳۹۹

تشکیل ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی

تشکیل ستاد پشتیبانی مدافعان سلامت در آذربایجان‌شرقی