پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
ایجاد مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه، اولویت اصلی شهرداری است ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

ایجاد مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه، اولویت اصلی شهرداری است

ایجاد مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌راه، اولویت اصلی شهرداری است