جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
بزرگترین پروژه مسیرگشایی تبریز در بزرگراه دو کمال اجرا می شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

بزرگترین پروژه مسیرگشایی تبریز در بزرگراه دو کمال اجرا می شود

بزرگترین پروژه مسیرگشایی تبریز در بزرگراه دو کمال اجرا می شود