جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
تکمیل و بهسازی میدان شهید بهشتی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

تکمیل و بهسازی میدان شهید بهشتی

شهردار منطقه ۸ به همراه معاونین و مدیران منطقه هشت، جلسه ای با نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان و نماینده شرکت عمران بهسازی برگزار نموده و در خصوص پروژه های در دست اجرا، بحث و تبادل نظر نمودند. در این جلسه پیرامون تکمیل عملیات ساماندهی میدان شهید بهشتی، بحث و تبادل نظر شده […]