پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳
تبریز ظرفیت خوبی برای برقراری مراودات مردمی از طریق دیپلماسی شهری دارد ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

تبریز ظرفیت خوبی برای برقراری مراودات مردمی از طریق دیپلماسی شهری دارد

تبریز ظرفیت خوبی برای برقراری مراودات مردمی از طریق دیپلماسی شهری دارد