چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری

اجرای طرح سم پاشی پاییزی در ۲۵ پارک و بوستان محله‌ای ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

اجرای طرح سم پاشی پاییزی در ۲۵ پارک و بوستان محله‌ای

اجرای طرح سم پاشی پاییزی در ۲۵ پارک و بوستان محله‌ای