پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
آسفالت ریزی ۴ هزارو ۳۴۲ تنی در منطقه ۷ تبریز ۰۷ تیر ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۴ هزارو ۳۴۲ تنی در منطقه ۷ تبریز

آسفالت ریزی ۴ هزارو ۳۴۲ تنی در منطقه ۷ تبریز