دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
آسفالت ریزی ۴ هزارو ۳۴۲ تنی در منطقه ۷ تبریز ۰۷ تیر ۱۳۹۹

آسفالت ریزی ۴ هزارو ۳۴۲ تنی در منطقه ۷ تبریز

آسفالت ریزی ۴ هزارو ۳۴۲ تنی در منطقه ۷ تبریز