پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری

سبزه میدان ضدعفونی و سمپاشی شد/ تعطیلی هفته بازار اندیشه در هفته جاری

ضد عفونی بازار میوه و تره بار تبریز ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

ضد عفونی بازار میوه و تره بار تبریز

ضد عفونی بازار میوه و تره بار تبریز