جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
آغاز احداث گلخانه سوم تفرجگاه عینالی در بوستان نهالستان ۲۱ تیر ۱۳۹۹

آغاز احداث گلخانه سوم تفرجگاه عینالی در بوستان نهالستان

آغاز احداث گلخانه سوم تفرجگاه عینالی در بوستان نهالستان

توسعه ۵ هکتاری فضای سبز عون بن علی با کاشت ۵ هزار اصله درخت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

توسعه ۵ هکتاری فضای سبز عون بن علی با کاشت ۵ هزار اصله درخت

توسعه ۵ هکتاری فضای سبز عون بن علی با کاشت ۵ هزار اصله درخت

جنگلکاری بیش از ۶۰۰ هکتار از  تفرجگاه عینالی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

جنگلکاری بیش از ۶۰۰ هکتار از تفرجگاه عینالی

جنگلکاری بیش از ۶۰۰ هکتار از تفرجگاه عینالی