جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
مترو تبریز تعطیل شد/ اتوبوسرانی هرروز چهار ساعت خدمات ارائه می‌کند ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

مترو تبریز تعطیل شد/ اتوبوسرانی هرروز چهار ساعت خدمات ارائه می‌کند

مترو تبریز تعطیل شد/ اتوبوسرانی هرروز چهار ساعت خدمات ارائه می‌کند

تشکیل کلاس های آموزشی شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز در حوزه های تخصصی و عمومی برای پرسنل مرتبط ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

تشکیل کلاس های آموزشی شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز در حوزه های تخصصی و عمومی برای پرسنل مرتبط

تشکیل کلاس های آموزشی شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز در حوزه های تخصصی و عمومی برای پرسنل مرتبط