جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
بررسی مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و چند لایحه شهرداری ۲۸ مهر ۱۳۹۹

بررسی مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و چند لایحه شهرداری

بررسی مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و چند لایحه شهرداری