پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
بودجه سال ۹۹ پروژه‌محور است/ تحقق بودجه ۹۵ درصدی در سال ۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بودجه سال ۹۹ پروژه‌محور است/ تحقق بودجه ۹۵ درصدی در سال ۹۸

بودجه سال ۹۹ پروژه‌محور است/ تحقق بودجه ۹۵ درصدی در سال ۹۸

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری

شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری