جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
کاهش تردد خودروها از اولویت های مهم سازمان ترافیک است ۰۶ مهر ۱۳۹۹

کاهش تردد خودروها از اولویت های مهم سازمان ترافیک است

کاهش تردد خودروها از اولویت های مهم سازمان ترافیک است