پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
اجرای عملیات جمع آوری سگ‌های بلاصاحب از سطح منطقه ۱۰ تبریز ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

اجرای عملیات جمع آوری سگ‌های بلاصاحب از سطح منطقه ۱۰ تبریز

اجرای عملیات جمع آوری سگ‌های بلاصاحب از سطح منطقه ۱۰ تبریز