جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو

باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد