جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳
ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بانوان در تبریز ۰۹ تیر ۱۳۹۹

ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بانوان در تبریز

ضرورت راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ بانوان در تبریز

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز

نگاه مثبت اعضای شورا شهر به اقدامات حقوقی شهرداری تبریز

دوره تضمین آسفالت باید افزایش یابد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

دوره تضمین آسفالت باید افزایش یابد

دوره تضمین آسفالت باید افزایش یابد

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود

هوشمندسازی تبریز می‌تواند موجب درآمدزایی برای شهر شود

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه‌های تولیدی ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه‌های تولیدی

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه‌های تولیدی