پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
افتتاح اولین نقاهتگاه ۲۰۰ تختخوابی ارتش در تبریز ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

افتتاح اولین نقاهتگاه ۲۰۰ تختخوابی ارتش در تبریز

افتتاح اولین نقاهتگاه ۲۰۰ تختخوابی ارتش در تبریز