جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
شهروندان از تجمع در آرامستان های سطح شهر و زیارت اهل قبور خودداری کنند ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

شهروندان از تجمع در آرامستان های سطح شهر و زیارت اهل قبور خودداری کنند

شهروندان از تجمع در آرامستان های سطح شهر و زیارت اهل قبور خودداری کنند

راه‌اندازی غسالخانه ویژه متوفیان کرونا در وادی رحمت تبریز ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

راه‌اندازی غسالخانه ویژه متوفیان کرونا در وادی رحمت تبریز

راه‌اندازی غسالخانه ویژه متوفیان کرونا در وادی رحمت تبریز