جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
راه‌اندازی غسالخانه ویژه متوفیان کرونا در وادی رحمت تبریز ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

راه‌اندازی غسالخانه ویژه متوفیان کرونا در وادی رحمت تبریز

راه‌اندازی غسالخانه ویژه متوفیان کرونا در وادی رحمت تبریز