دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
پاداش ویژه شهردار تبریز به کارگران خدوم خدمات شهری ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

پاداش ویژه شهردار تبریز به کارگران خدوم خدمات شهری

پاداش ویژه شهردار تبریز به کارگران خدوم خدمات شهری