چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد ۱۴ آبان ۱۳۹۹

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد

احداث پارک محله‌ای در اول احمدآباد وارد فاز عملیاتی شد

پروژه فاز اول پارک «کلانترباغی» با ۶ هکتار آماده بهره برداری شد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پروژه فاز اول پارک «کلانترباغی» با ۶ هکتار آماده بهره برداری شد

پروژه فاز اول پارک «کلانترباغی» با ۶ هکتار آماده بهره برداری شد

پارک جنگلی کوی ولی امر در هفته دولت به بهره برداری می رسد ۰۷ تیر ۱۳۹۹

پارک جنگلی کوی ولی امر در هفته دولت به بهره برداری می رسد

پارک جنگلی کوی ولی امر در هفته دولت به بهره برداری می رسد

افزایش و توسعه ۸۶۰۰ متر مربع فضای سبز منطقه ۱ با بهره برداری از دو پارک محله‌ای ۰۷ تیر ۱۳۹۹

افزایش و توسعه ۸۶۰۰ متر مربع فضای سبز منطقه ۱ با بهره برداری از دو پارک محله‌ای

افزایش و توسعه ۸۶۰۰ متر مربع فضای سبز منطقه ۱ با بهره برداری از دو پارک محله‌ای

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری

بهره برداری از پارک ۵ هکتاری کوی ولی امر در سال جاری

توسعه فضای سبز شهری با احداث پارک‌های محله‌ای جدید ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

توسعه فضای سبز شهری با احداث پارک‌های محله‌ای جدید

توسعه فضای سبز شهری با احداث پارک‌های محله‌ای جدید