جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
آتش به جان کارگاه مبل سازی در روستای شیخ حسن افتاد ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

آتش به جان کارگاه مبل سازی در روستای شیخ حسن افتاد

آتش به جان کارگاه مبل سازی در روستای شیخ حسن افتاد