پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است ۰۳ تیر ۱۳۹۹

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است

بستر و فضا برای افزایش درآمد سازمان کشتارگاه فراهم است

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است

کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با تمام توان فعال است