جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
بخشی از کمبود فضای سبز در معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز رفع می شود ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

بخشی از کمبود فضای سبز در معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز رفع می شود

بخشی از کمبود فضای سبز در معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز رفع می شود