پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد

بهره برداری از پارک محله ای آخر خیابان شهید رجائی در یوسف آباد