سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

تولید ۳۰هزار گل داوودی در گلخانه منطقه ۱

عملیات بازسازی گلخانه پارک صنعت اجرا می شود ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

عملیات بازسازی گلخانه پارک صنعت اجرا می شود

عملیات بازسازی گلخانه پارک صنعت اجرا می شود