جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳
صدور ۱۰ هزار و ۹۹ گواهی و مجوز شهرسازی طی هفت ماه ۲۱ آبان ۱۳۹۹

صدور ۱۰ هزار و ۹۹ گواهی و مجوز شهرسازی طی هفت ماه

صدور ۱۰ هزار و ۹۹ گواهی و مجوز شهرسازی طی هفت ماه