دوشنبه, ۱۴ اسفند , ۱۴۰۲
آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه

آغاز عملیات مرمتی راهرو ورودی یخچال صادقیه