آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی
آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی

آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی

شهردار منطقه ۱ تبریز از آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری منطقه ۱ در شرایط ناپایدار جوی خبر داد.

به گزارش طلوع تبریز، رضا پاک نهاد بیان کرد: با توجه به آغاز بارش ها و شرایط ناپایدارجوی، نیروهای حوزه خدمات شهری با ادوات لازم آماده باش بوده و تمامی این نیروها در سه شیفت مختلف جهت اجرای برنامه های تعیین شده در شرایط بحرانی اقدامات لازم را به عمل می آورند.

شهردار منطقه ۱ تبریز افزود: خوشبختانه نیروهای حوزه خدمات شهری در هر شرایطی بلافاصله وارد عمل شده و جهت روان سازی مسیرهای تردد خودروها و عابرین پیاده و همچنین برفروبی، تنظیف جوب ها و جلوگیری از تجمع آب های جاری و هدایت آنها و… آمادگی کامل دارند.