دبیری برای سومین سال از ششمین دوره   شورای عالی استانها به عنوان رئیس انتخاب شد.
دبیری برای سومین سال از ششمین دوره   شورای عالی استانها به عنوان رئیس انتخاب شد.

به گزارش طلوع تبریز به نقل از تبریز، در بیست‌وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، انتخابات هیأت رئیسه سومین سال از ششمین دوره شورای عالی استان‌‌ها در دستور کار قرار گرفت که برای ریاست این شورا، شهرام دبیری نماینده مردم تبریز در شورای عالی استان‌‌ها و پرویز سروری، نماینده مردم تهران در این شورا به […]

به گزارش طلوع تبریز به نقل از تبریز، در بیست‌وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، انتخابات هیأت رئیسه سومین سال از ششمین دوره شورای عالی استان‌‌ها در دستور کار قرار گرفت که برای ریاست این شورا، شهرام دبیری نماینده مردم تبریز در شورای عالی استان‌‌ها و پرویز سروری، نماینده مردم تهران در این شورا به عنوان نامزد ریاست ثبت‌نام کردند.

پس از رای‌گیری از مجموع ۷۵ رای ماخوذه شهرام دبیری ۳۸ رای و پرویز سروری ۳۷ رای را کسب کردند؛ بدین ترتیب دبیری برای سومین سال از ششمین دوره این شورا به عنوان رئیس انتخاب شد.

سروری در سال نخست با ۳۸ رای موافق و در سال دوم با ۴۱ رای موافق به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها برگزیده شده بود.