درخواست کرده ایم تا نیروهای مازاد شهرداری به آتش نشانی منتقل شوند
درخواست کرده ایم تا نیروهای مازاد شهرداری به آتش نشانی منتقل شوند

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: در آتش نشانی‌ با کمبود نیرو مواجه هستیم بر همین اساس برای  صدور مجوز افزایش ۳۰۰ نفر نیرو درخواست داده ایم تا بتوانیم کمبود نیروها را رفع کنیم و درخواست کرده ایم تا نیروهای مازاد شهرداری به آتش نشانی منتقل شوند. علیرضا زبردست در جلسه  شورای […]

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: در آتش نشانی‌ با کمبود نیرو مواجه هستیم بر همین اساس برای  صدور مجوز افزایش ۳۰۰ نفر نیرو درخواست داده ایم تا بتوانیم کمبود نیروها را رفع کنیم و درخواست کرده ایم تا نیروهای مازاد شهرداری به آتش نشانی منتقل شوند.

علیرضا زبردست در جلسه  شورای شهر تبریز در رابطه با موضوع مشکلات کارکنان آتش‌نشانی ها و حضور به عنوان اپراتور نگهبان، اظهار داشت: بر اساس استانداردهای جهانی و مطالعات انجام شده، در آتش نشانی ها با کمبود نیرو مواجه هستیم که این موضوع در گذشته با حضور سربازان امریه تا حدودی پوشش داده می شد در حالی که امروز تنها ۱۶ سرباز امریه داریم.

وی افزود: در کل ایران نگهبانی اپراتور آتش نشانی  باید خودش آتش نشان باشد تا بتواند نیروهای امدادی را هدایت و پشتیبانی کند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: در راستای افزایش ۳۰۰ نفر نیروهای آتش نشانی، درخواست صدور مجوز داده ایم.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم بحث نگهبانی را از بحث عملیاتی جدا کنیم ۲۰۹ نفر نیرو نیاز داریم، گفت: در بحث کنترل جامع، تمامی ایستگاه ها با دوربین های مدار بسته کنترل می شود و همچنین درخواست کرده ایم تا نیروهای مازاد شهرداری به آتش نشانی منتقل شوند.