احداث ۵۰ هکتار فضای سبز در جنوب غرب تبریز
احداث ۵۰ هکتار فضای سبز در جنوب غرب تبریز

شهردار تبریز از تسریع روند تملک باغات لاله خبر داد و گفت: تملک و احداث ۵۰ هکتار فضای سبز در سطح حوزه منطقه ۷ از برنامه های پیش بینی شده امسال شهرداری است. یعقوب هوشیار در نخستین قرار خدمت از چهارمین دور قرار خدمت شهرداری تبریز که در منطقه ۷ برگزار شد، اظهار کرد: اعتبار […]

شهردار تبریز از تسریع روند تملک باغات لاله خبر داد و گفت: تملک و احداث ۵۰ هکتار فضای سبز در سطح حوزه منطقه ۷ از برنامه های پیش بینی شده امسال شهرداری است.

یعقوب هوشیار در نخستین قرار خدمت از چهارمین دور قرار خدمت شهرداری تبریز که در منطقه ۷ برگزار شد، اظهار کرد: اعتبار ویژه ای برای احداث  ۵۰ هکتار فضای سبز مابین وادی رحمت و شهید کسایی در نظر گرفته شده است. همچنین در خصوص توسعه فضای سبز، ۵۰ هکتار تملک و احداث این فضاها در منطقه پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص احداث ۵۰ هکتار فضای سبز مابین وادی رحمت و اتوبان کسایی تصریح کرد: پس از مطالعات می توان طرح ملی و یا پارک جنگلی در این محل پیش بینی کرده و زیرساخت های لازم برای تجهیز آن را فراهم کرد.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه باغات لاله ۷۰ هکتار مساحت دارد و امسال ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه منطقه یک برای تملک باغات لاله تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد:  ۲۹ هکتار از این باغات تملک شده است در همین راستا کارگروهی برای تجمیع این باغات متشکل از مناطق ۳، ۷ و شهرداری مرکز تشکیل می‌شود تا روند اجرای تملکات به نسبت گذشته افزایش یابد.