باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو
باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو

باکس گذاری مسیر پروژه هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو

قسمتی از مسیر هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی در تقاطع اتوبان شهید کسائی به کانال ایلی سو در کمربندی میانی، به طول ۳۰ متر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز باکس گذاری شد.

به گزارش طلوع تبریز، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه۳ بعد از انجام عملیات حفاری کانال و پی کنی های لازم برای باکس گذاری جهت هدایت مسیل انتهای خیابان طالقانی در تقاطع اتوبان شهید کسائی به کانال ایلی سو در کمربندی میانی، قسمتی از مسیر را باکس گذاری کرد.

کارکنان معاونت فنی و عمرانی منطقه، بعد از رفع مشکلات موجود در مسیر احداث کانال برای جای گذاری باکس های بتنی اعم از وجود لوله فاضلاب و مهار آن، ۳۰ متر از طول ۶۰۰ متری مسیر را با باکس های بتنی ۲۶۰*۲۶۰ سانتی متری پوشاندند.

باکس های بتنی با سطح عبوری ۲*۲ متر هدایت آبهای سطحی ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی از انتهای خیابان طالقانی به کانال ایلی سو در کمربندی میانی را فراهم خواهند آورد.

اجرای پروژه احداث کانال و باکس گذاری برای هدایت آبهای سطحی،  به خاطر وجود تأسیسات شهری همچون آب، گاز، فاضلاب، مخابرات در مسیر کانال، از پیشرفت خاصی برخوردار بوده و توسط معاونت فنی و عمرای شهرداری منطقه ۳ ادامه دارد.