برگزاری دیدار مردمی با حضور سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه۴ تبریز
برگزاری دیدار مردمی با حضور سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه۴ تبریز

دیدار مردمی با هدف رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات شهروندان با حضور معاونین و مدیران شهرداری منطقه۴ تبریز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه۴ تبریز، در این جلسه مهندس میرزاخانی، سرپرست معاونت مالی‌واقتصادی شهرداری منطقه۴ با بررسی درخواست‌های شهروندان در زمینه‌های شهرسازی، املاک، عمرانی و… دستورات و راهکارهای لازم را در جهت رفع مسائل […]

برگزاری دیدار مردمی با حضور سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه۴ تبریز
برگزاری دیدار مردمی با حضور سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه۴ تبریز

دیدار مردمی با هدف رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات شهروندان با حضور معاونین و مدیران شهرداری منطقه۴ تبریز برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه۴ تبریز، در این جلسه مهندس میرزاخانی، سرپرست معاونت مالی‌واقتصادی شهرداری منطقه۴ با بررسی درخواست‌های شهروندان در زمینه‌های شهرسازی، املاک، عمرانی و… دستورات و راهکارهای لازم را در جهت رفع مسائل شهروندان در چارچوب مقررات ارائه داد.