خبر پخش شده در فضای مجازی مبنی بر عزل رییس پلیس امنیت عمومی تکذیب شد.
خبر پخش شده در فضای مجازی مبنی بر عزل رییس پلیس امنیت عمومی تکذیب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تبریزم طبق خبر منتشر شده از پایگاه خبری پلیس روز دوشنبه؛ در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره رئیس پلیس امنیت عمومی اعلام می‌شود: خبر جابجایی یا عزل سرهنگ احمد میرزایی در پلیس امنیت عمومی واقعیت ندارد. بر اساس اعلام پایگاه خبری پلیس، در روزهای اخیر شاهد حجم گسترده‌ای از […]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تبریزم طبق خبر منتشر شده از پایگاه خبری پلیس روز دوشنبه؛ در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره رئیس پلیس امنیت عمومی اعلام می‌شود: خبر جابجایی یا عزل سرهنگ احمد میرزایی در پلیس امنیت عمومی واقعیت ندارد.

بر اساس اعلام پایگاه خبری پلیس، در روزهای اخیر شاهد حجم گسترده‌ای از شایعه توسط فضاسازی معاند و افراد فرصت‌طلب در فضای مجازی برای برهم زدن امنیت و آرامش روانی جامعه هستیم.

پایگاه خبری پلیس افزود: بنابراین اعلام می‌دارد خبر جابجایی یا عزل سرهنگ میرزایی در پلیس امنیت عمومی واقعیت ندارد.