دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد
دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد

دوسیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) احداث شد

۲ سیل بند برای مهار سیلاب تپه های استادیوم یادگار امام(ره) توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز احداث شد.

به گزارش طلوع تبریز، خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریز برای مهار سیلاب های احتمالی مواقع بارندگی از تپه های استادیوم یادگار امام (ره) واقع در ضلع جنوبی حاشیه اتوبان شهید کسائی، دوسیل بند در ضلع شمالی اتوبان احداث کرد.

سیل بندها هر کدام به طول ۵۰۰ متر در زمین های بایر ضلع شمالی حاشیه اتوبان شهید کسائی، توسط کارکنان مجموعه معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه برای کاهش فشار سیلاب ها احداث شده تا به مناطق مسکونی مسیر سیلاب آسیب و خسارتی وارد نشود.