سازمان بنادر: نفتکش «ریچموند ویجر» با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی متواری شد
سازمان بنادر: نفتکش «ریچموند ویجر» با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی متواری شد

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: نفتکش ریچموند ویجر با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی، بدون توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش با تغییر مسیر خود، وارد آب‌های عمان و متواری شد.

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: نفتکش ریچموند ویجر با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی، بدون توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش با تغییر مسیر خود، وارد آب‌های عمان و متواری شد.