فاز سوم احداث کانال بتنی هدایت آب های سطحی در کوی اسلامشهر اجرا می شود
فاز سوم احداث کانال بتنی هدایت آب های سطحی در کوی اسلامشهر اجرا می شود

فاز سوم احداث کانال بتنی هدایت آب های سطحی در کوی اسلامشهر اجرا می شود

شهردار منطقه ۳ تبریز گفت: فاز سوم احداث کانال بتنی برای هدایت آب های سطحی و آب مسیل ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی به کانال ایلی سو، به طول ۶۰۰ متر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در حال اجرا است.

به گزارش طلوع تبریز، داوود طالب نژاد از اتمام عملیات سونداژ برای شناسائی تأسیسات شهری مسیر اجرای عملیات پی کنی کانال هدایت آبهای سطحی، در خیابان شهید ناصر مقدم از مقابل خیابان معراج به سمت خیابان عدل خبر داد و گفت: برای هدایت آبهای باران و برف تپه و کوههای ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی از مسیل واقع در محل به منطقه اسلامشهر و در نهایت اتصال به کانال هدایت آبهای سطحی ایلی سو، شهرداری منطقه احداث کانال بتنی را در دست اجرا دارد.

طالب نژاد افزود: عملیات احداث کانال بتنی از مسیل مذکور، از اتوبان شهید کسائی تا اتصال به کانال ایلی سو(کانال هدایت آبهای سطحی منطقه) در نزدیکی های میدان شهید ناصر مقدم کمربندی میانی، در ۴ فاز برنامه ریزی شده بود که فازهای اول و دوم آن از سمت کانال ایلی سو به طول ۲۷۰ متر در سال های گذشته به اجرا در آمده بود.

او در تشریح ادامه عملیات احداث کانال بتنی اظهار داشت: هم اکنون فاز سوم احداث این کانال نیز به طول ۶۰۰ از دوهفته گذشته با بودجه ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط پیمانکار مربوطه، شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان از شرکت های زیرمجموعه شهرداری تبریز و با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ آغاز شده که در طول مدت ۹ ماه به اتمام خواهد رسید.

شهردار منطقه۳ تأکید کرد: اجرای فاز چهارم (قطعه پایانی) احداث کانال بتنی هدایت آبهای سطحی از مسیل مذکور به کانال ایلی سو نیز به طول ۳۵۰ متر به خاطر مشکلات بودجه ای در نیمه دوم سال آینده آغاز خواهد شد.

طالب نژاد در توضیح چگونگی روند عملیات فاز سوم گفت: از چند روز گذشته عملیات پی کنی و خاکبرداری مسیر ۶۰۰ متری کانال از مقابل خیابان معراج در خیابان شهید ناصر مقدم به سمت خیابان عدل شروع شده که همزمان با پیشرفت خاکبرداری کانال، جای گذاری باکس های بتنی، قطعه قطعه اجرا می گردد.

او حجم خاکبرداری فاز سوم این پروژه را حدود ۱۰ هزار مترمکعب پیش بینی کرد و اظهار داشت: خاکبرداری مسیر پروژه در نقاط مختلف نسبت به وجود تأسیسات شهری از عمق ۳ تا ۵ متری متغیر خواهد بود.

طالب نژاد، ابعاد قطعات بتنی را نیز ۲۶۰ سانتی متر در ۲۶۰ سانتی متر عنوان نمود و گفت: این کانال با سطح عبوری آبی با عرض ۲ متر و با ارتفاع ۲ متر را فراهم می آورد که با این امکان، هیچ گونه مشکلی در هدایت آب مسیل از ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی و آب های سطحی منطقه اسلامشهر اعم از خیابان های عدل، نبوت و توحید به کانال ایلی سو پیش نمی آید.

شهردار منطقه۳ افزود: مجموعه شهرداری منطقه۳ در تمامی نقاط سطح حوزه اهتمام جدی خود را به خرج می دهد تا مشکلات هدایت آبهای سطحی را حل کند و در این راستا از کوچه ها و کوی و معابر گرفته تا خیابان های سطح حوزه، با اجرای جدول گذاری ها و تعویض جداول فرسوده و کهنه در راستای هدایت مناسب و بهداشتی و روان آب های سطحی به صورت شبانه روزی تلاش می کند.