لطیفی، معاون رئیس جمهور در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری: گرفتار حاشیه نخواهیم شد؛ اجرای عدالت هزینه دارد
لطیفی، معاون رئیس جمهور در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری: گرفتار حاشیه نخواهیم شد؛ اجرای عدالت هزینه دارد

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری درباره حضور اعضای هیات علمی در مناسب اجرایی تصریح کرد: دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. وی تصریح کرد: اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.

میثم لطیفی یکشنبه شب در توئیتی تصریح کرد: اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم.

گفت است که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد.

طبق اعلام این رأی که به امضای حجت‌الاسلام مظفری؛ رییس دیوان عدالت اداری رسیده است، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این رو حکم انتصاب وی که از سوی سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان در شهریورماه سال ۱۴۰۰ صادر شده بود، ابطال می‌شود.