محمودوند، نماینده مجلس: جریان مدیرکل ارشاد گیلان اوج مصیبت است
محمودوند، نماینده مجلس: جریان مدیرکل ارشاد گیلان اوج مصیبت است

مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی مجلس تذکری شفاهی در واکنش به حواشی پیرامون مدیرکل ارشاد استان گیلان، گفت: این روزها شاهد مواردی در سطح جامعه هستیم که به هیچ وجه توجیه پذیر نیستند. آنچه در فضای مجازی رخ داده پیرامون مدیرکل ارشاد استان گیلان اوج مصیبت به شمار می‌رود.

 

به گزارش «انتخاب»، مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی مجلس تذکری شفاهی در واکنش به حواشی پیرامون مدیرکل ارشاد استان گیلان، گفت: این روزها شاهد مواردی در سطح جامعه هستیم که به هیچ وجه توجیه پذیر نیستند. آنچه در فضای مجازی رخ داده پیرامون مدیرکل ارشاد استان گیلان اوج مصیبت به شمار می‌رود.

به نوشته تسنیم، وی گفت: ما دیروز قرآن سوزی در کشور سوئد را محکوم کردیم اما در حقیقت توهین به قرآن کریم در همین گیلان رخ داده است. چرا نباید نسبت به این موضوع ورود داشته باشیم. امروز ما هیچ پاسخی برای بچه‌های مذهبی و حزب اللهی نداریم به خاطر خدا هم که شده به این موضوع ورود کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از رئیس جمهور درخواست میکنم برای خدا هم که شده به این موضوع ورود کرده و وزیر ارشاد استعفا دهد. انتظار می‌رود خودِ وزیر ارشاد نیز استعفا خود را ثبت کند. کسی که مسئول حجاب و عفاف بوده چرا باید چنین جنایتی مرتکب شود.

ذوالنور در واکنش به تذکر محمودوند گفت: اگر اتفاقی افتاده باشد دستگاه‌های امینی و قضایی بررسی می‌کنند اما چون اثبات نشده است اگر در تربیون های عمومی یا ملی مطرح شود ضمانت شرعی دارد. ما باید توجه کنیم که این موارد از نظر شرعی و قانونی مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: اگر این موضوع صحت داشته باشد دستگاه‌های ذی ربط باید بررسی کرده و برخورد لازم صورت گیرد. ما باید توجه کنیم که این موارد از نظر قانونی وشرعی مد نظر قرار گیرد.