تداوم عملیات خاکبرداری قسمت شمالی پل همسان کابلی تبریز
تداوم عملیات خاکبرداری قسمت شمالی پل همسان کابلی تبریز

تداوم عملیات خاکبرداری قسمت شمالی پل همسان کابلی تبریز

شهردار منطقه ۲ تبریز در بازدید از روند عملیات اجرائی پل همسان کابلی گفت: انجام خاکبرداری در قسمت شمالی این پل همچنان تداوم دارد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، باقر خوشنواز شهردار منطقه ۲ از روند عملیات اجرائی پل همسان کابلی تبریز بازدید کرد.

وی در توضیحات این پروژه که برای روان سازی عبور و مرور شهری و کاهش بار ترافیک پل کابلی احداث می شود، گفت: با اتمام عملیات اجرای پایه های هر دو ضلع شمالی و جنوبی پل همسان کابلی، ادامه احداث این پروژه با انجام خاکبرداری در ضلع شمالی همچنان تداوم دارد.

خوشنواز مرحله بعدی اجرای پروژه مذکور را احداث دیوار حائل سنگی در قسمت شمالی پل عنوان کرد.

شایان ذکر است: روند احداث پل همسان کابلی، مورد بازدید دکتر ایرج شهین باهر شهردار تبریز هم قرار گرفته است.