احداث آبرو در جاده سلامت برای هدایت صحیح سیلاب ها
احداث آبرو در جاده سلامت برای هدایت صحیح سیلاب ها

احداث آبرو در جاده سلامت برای هدایت صحیح سیلاب ها

شهرداری منطقه ۲ تبریز برای هدایت صحیح سیلاب ها و ممانعت از سرریز آب های حاصل از بارندگی به معابر، اقدام به احداث آبرو در جاده سلامت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، به منظور هدایت صحیح سیلاب ها و جلوگیری از سرریز آب های حاصل از بارش های بهاره به معابر شهری، معاونت خدمات شهری منطقه، اقدام به احداث آبرو در جاده سلامت رجائی شهر کرده است.

با توجه به تداوم بارندگی های اخیر بهاره و با هدف سهولت تردد شهروندان از معابر شهری و همچنین حفظ ایمنی عابرین پیاده به هنگام گذر از جاده سلامت، شهرداری منطقه ۲ اقدام به احداث آبرو در این مسیر کرده است.