بهره گیری از اینترنت اشیاء، لازمه شهر هوشمند/ جلوگیری از آتش سوزی بازار تبریز با ایجاد سنسورهای هوشمند محقق می شد
بهره گیری از اینترنت اشیاء، لازمه شهر هوشمند/ جلوگیری از آتش سوزی بازار تبریز با ایجاد سنسورهای هوشمند محقق می شد

بهره گیری از اینترنت اشیاء، لازمه شهر هوشمند/ جلوگیری از آتش سوزی بازار تبریز با ایجاد سنسورهای هوشمند محقق می شد

رئیس شورای شهر تبریز با بیان اینکه باید با تمام‌توان شهر را به سمت شهر هوشمند هدایت کنیم، گفت: دولت، مردم و شهرداری می‌توانند شهر هوشمند را اجرا کنند.

به گزارش طلوع تبریز، شهرام دبیری در جلسه امروز شورای شهر تبریز رییس لازمه‌های شهر هوشمند را استفاده از اینترنت اشیا و حکم‌روایی هوشمند دانست و افزود: ‌در شهر هوشمند تمامی جوانب زندگی شهروندان به سمت هوشمندی حرکت می‌کند.

او ادامه داد: شهر ایده‌آل آینده شهری ‌است که خدمات مورد نیاز شهروندان را با قابلیت دسترسی‌ امن و آسان در اختیار شهروندان قرار دهد و شهروندان نیز آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند از هوشمندی شهر استفاده کنند.

دبیری تاکید کرد: با استفاده از اینترنت اشیا می‌توان استفاده از انرژی‌ را کنترل، مشکلات موجود در شهر را شناخته و بررسی کرد.

دبیری با بیان اینکه اینترنت اشیا می‌تواند بسیاری از فعالیت ها را در برگرفته و فعالیت‌های انسان را سرعت دهد، تصریح کرد:شهر نشینی روز به روز درحال رشد است و امروز شهرنشینی به ۶۰ درصد جمعیت رسیده است شهر هوشمند می‌تواند در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای و بسیاری از آلودگی ها کمک کرد.

رئیس شورای شهر تبریز هدف از شهر هوشمند را ارتقا خدمات و کاهش هزینه‌ها، ایجاد ارتباط بیشتر با شهروندان، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری‌از آلودگی ها دانست و افزود: امروز در نقاط مختلف دنیا تمامی یا بخشی از سیستم‌های ارائه‌دهنده خدمات به شهروندان به صورت هوشمند ارائه‌ خدمت‌ می‌دهند.

او با اشاره به آتش‌سوزی بازار تبریز گفت: اگر سنسورهای هوشمند در بازار وجود داشت به راحتی می‌توانستیم آتش سوزی‌ را کنترل کنیم. امروز شهرهای مختلف دنیا در زمینه‌هوشمندی‌ اقدامات بسیاری انجام داده‌اند که برخی از آنها جزو هوشمندترین‌شهرهای دنیا هستند.

دبیری با بیان اینکه شهر هوشمند می‌تواند مدیران را به راحتی با مردم مرتبط کند گفت: در زمینه بهداشت و سلامت نیز از طریق اینترنت اشیا و شهر هوشمند می‌توان خدمات درمانی‌ و بهداشتی را از راه دور انجام داد.