آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران
آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران

آسفالت ریزی اساسی و لکه گیری معابر رشدیه، کرکج و مرزداران

آسفالت ریزی اساسی در لکه گیری معابر کرکج ، رشدیه و مرزداران روز جمعه ۱۲ اردیبهشت توسط شهرداری منطقه ۵ تبریز انجام شد. 

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز ، در ادامه اجرای نهضت آسفالت ریزی اساسی محله ای دیگر در کرکج از این طرح خدمات محله ای برخوردار شد.

براساس این گزارش کوچه درمانگاه در کرکج آسفالت ریزی شد. پیش از این در دو کوچه کرکج نیز آسفالت ریزی شده بود.

همچنین لکه گیری آسفالت در معابر رشدیه و مرزداران انجام شد.

گفتنی است دو معاونت خدمات شهری و فنی و عمرانی منطقه۵ برای ساماندهی این معابر حدود ۱۵۰ تن آسفالت استفاده کرده اند.