قدردانی از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و آتش‌نشانان نمونه تبریز
قدردانی از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و آتش‌نشانان نمونه تبریز

قدردانی از پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس و آتش‌نشانان نمونه تبریز

طی آیینی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر از پیشکسوتان، جانبازان و ایثارگران عرصه دفاع مقدس و همچنین آتش‌نشان نمونه سازمان آتش‌نشانی قدردانی شد.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، در جلسه این هفته شورای اسلامی شهر، به مناسبت چهلمین سال آغاز دفاع مقدس از ایثارگری و از جان گذشتگی رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل تقدیر به عمل آمد که برخی از اعضای شورای اسلامی شهر که سابقه حضور در جبهه و جانبازی و امدادگری دارند، نیز مورد قدردانی قرار گرفتند.

همچنین در بخش دیگر این آیین، به مناسبت ۷ مهر روز آتش‌نشان، از تلاش‌های ایثارگونه جمعی از آتش‌نشانان نمونه سازمان آتش‌نشانی شهرداری تبریز نیز تقدیر به عمل آمد.

در نهایت از کتاب «آمادگی جسمانی برای آتش‌نشانان» که به دستور شهردار تبریز و برای حفظ سلامتی و آمادگی جسمانی پرسنل آتش‌نشانی تدوین شده است، رونمایی گردید.