هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پله‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین
هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پله‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین

هزینه‌کرد ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای پله‌گذاری در مناطق حاشیه‌نشین

توسعه مناطق کم برخوردار و به اصطلاح مناطق حاشیه نشین در برنامه های شهرداری تبریز بوده است که افزایش امکانات سخت افزاری یکی از مهمترین اقدامات شهرداری تبریز در سال های اخیر به شمار می رود.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، ایجاد امکان دسترسی شهروندان ساکن در این مناطق به حداقل امکانات یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های شهرداری تا پایدار سازی کامل این مناطق به شمار می رود. مسیرگشایی، پله گذاری و گسترش راه های دسترسی شهروندان از جمله این برنامه هاست.

توسعه پله گذاری در مناطق حاشیه نشین شهر تبریز در سال های اخیر از نظر مالی و متراژ شتاب بالایی گرفته است.

شهرداری منطقه ۱۰ در این راستا تنها در منطقه خلیل آباد حدود ۱۵۰۰ متر اقدام به پله گذاری کرده که در نوع خود بی سابقه به شمار می رود.

از دیگر پروژه های پله گذاری که در سطح منطقه ۱۰ انجام شده می توان به پله گذاری، آخر کوثر شرقی کوی علینژاد، کوچه حمداله سیمانکار، کوی آسیابی، کوچه رضایی، کوچه دوم کوی شهید شجاعی، آخر مفتح سرازیری اتحاد دربند باقر آباد، خیابان ایده لو جنب مسجد امام حسین، کوچه های فرعی خیابان ایدلو، کوچه باقر آباد در خیابان اتحاد و کوچه چمنی واقع خیابان ایده لو اشاره کرد.

با وجود مشکلات مالی موجود در شهرداری های کشور و به تبع آن شهرداری تبریز که در مناطق کم برخوردار بیشتر وجود دارد، شهرداری منطقه ۱۰ بیش از ۱۵ میلیارد ریال در سال ۹۸ برای پله گذاری هزینه کرده است.