رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد
رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

شهردار منطقه پنج تبریز گفت : آسفالت ریزی اساسی رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه بزودی آغاز می شود.

به گزارش پایگاه خبری طلوع تبریز، میر علی اصغر نساج اظهار کرد: عملیات عمرانی پروژه رمپ پاسداران به باغمیشه به پایان رسیده و پس از  آسفالت ریزی این مسیرگشایی پس از چندسال مسدود بودن بازگشایی می شود.

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد

وی در ادامه با بیان اینکه به علت اجرای یک پروژه مشارکتی رمپ دسترسی از اتوبان پاسداران به باغمیشه تخریب و مسدود شده بود اظهار داشت: برای بازگشایی این رمپ ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته شهردار منطقه پنج پس از بازگشایی این رمپ ۲۰ درصد از بار ترافیکی میدان شهید فهمیده کاسته خواهد شد.

رمپ پاسداران به شهرک باغمیشه آماده آسفالت ریزی اساسی شد