برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت
برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت

برنامه راهبردی شهرداری‌ها از واقعیت تا ضرورت

اهمیت و ضرورت برنامه­ ریزی بر اساس سلسله‌مراتب عملکردی (از سطح بلندمدت تا کوتاه‌مدت) به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری که بر ساماندهی اقدامات در هزینه‌کرد ها و افزایش بهره­ وری سازمانی شهرداری‌ها ایفا می­ کند امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما به دلایل مختلف ازجمله سلایق مدیریتی، عدم تهیه برنامه­ های راهبردی و عدم ارتباط برنامه­ های بلندمدت با برنامه ­های کوتاه‌مدت (بودجه سالانه)، اقدامات شهرداری‌ها را با کاستی­ های عدیده ­ای مواجه ساخته است به‌گونه‌ای که سلایق و تفکر خلق‌الساعه جایگزین تفکر گروهی و افق نگر می‌شود.

 از سوی دیگر تلاطم و دگرگونی مداوم فضای حاکم بر شهرداری‌ها، پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها و پیوستگی متقابل آن‌ها با اجتماع و با مطرح‌شدن مباحث جدید در حوزه برنامه­ ریزی شهری در دهه ­های اخیر، الگوهای سنتی تهیه برنامه میان‌مدت و کوتاه‌مدت شهرداری‌ها نیازمند بازنگری و تقویت بوده، به‌گونه‌ای که منجر به تهیه برنامه­ ای با رویکردی راهبردی برای توسعه شهر به‌طور عام و حصول نتایج عملیاتی برای شهرداری به‌طور خاص در بودجه سالانه گردیده است.

برنامه راهبردی توسعه شهری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در شهرها در خصوص تدوین برنامه­ ای فراگیر است؛ به‌گونه‌ای که بتواند در کنار برنامه­ های توسعه شهری متداول در ایران مانند طرح جامع – تفصیلی که اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدی- فضایی شهر است و سایر برنامه ­هایی که با هدف رفع بخشی از مسائل روزمره شهر مورداستفاده قرار می­ گیرند، در چارچوبی علمی، به آینده محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکای به مشارکت همه ذی‌نفعان بپردازد.

بر این اساس، این برنامه‌ها با رعایت قوانین و آئین­ نامه ­های مورد عمل شهرداری و شوراها تدوین می‌شوند تا حداکثر هماهنگی را در فرایند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت برنامه با اسناد قانونی فرادست و مرتبط داشته باشد.

از آنجائی که تمام برنامه‌ها از رویکرد نه مرحله‌ای تحلیل ذینفعان، تحلیل محیطی، ترسیم چشم‌انداز، تبیین مأموریت، تعیین اهداف و ارزش‌ها، تحلیل عوامل داخلی و خارجی، تعیین موقعیت، ترسیم استراتژی‌ها و تعیین اهداف عینی و برنامه عملیاتی استفاده کرده‌اند، احکام برنامه راهبردی شهرداری تبریز (۱۳۹۸-۱۴۰۲) نیز در راستای چشم‌انداز ۱۲ ساله (۱۳۹۸-۱۴۰۹)، ضمن تعیین سلسله‌مراتب تهیه و تصویب تا اجرا و پایش برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی، به فرآیندی از برنامه­ ریزی دست می‌یابد که کلیه رهنمودهای راهبردی و جهت‌گیری‌های بلندمدت و میان‌مدت توسعه شهر تبریز از اسناد فرادست استخراج کرده، سپس چارچوبی برای تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری تبریز بر اساس نیازها ارائه می‌دهد به‌نحوی‌که به پیشنهادهای روشنی برای انجام کلیه فعالیت‌های شهرداری تبریز منجر شود.

در این راستا پیش­بینی منابع مالی، اولویت­بندی پروژه­ها، پایش و بازنگری برنامه نیز جز ارکان اصلی این برنامه‌ها محسوب می‌شوند.